NL |  Eng

Onderzoek & strategie

Een visie is bedoeld om een punt aan de horizon te zetten, onderzoek is nodig om te staven of en hoe je daar kunt komen. In ons team hebben we meerdere onderzoeks-expertises zitten. Usability-onderzoek, zoekmachineonderzoek, doelgroeponderzoek, marktonderzoek of expertsessies zijn manieren waarop wij ‘proof’ verzamelen voor de juiste koers.
Op basis van onderzoek en de visie ontwikkelen we een crossmediale strategie, die voor meerdere jaren houvast biedt. Iedere keer toetsen we nieuwe (deel)campagnes en optimalisatie-slagen aan de gezamenlijk uitgestippelde strategie. Zo weten we zeker dat we de juiste waarde blijven creëren.

Concurrentieanalyse

Via een concurrentieanalyse zorgen we dat we weten wat er ‘buiten’ gebeurt en welke positie we samen met onze klant kiezen. Op basis van het concurrentieonderzoek kunnen we ook de benchmark vaststellen. Doordat we in enkele markten, zoals Farma, Hospitality en Finance, veel ervaring hebben en een groot deel van de markt met onze kennis bedienen, kunnen we snel de juiste inzichten verschaffen.

Digital Marketing Workshop

Vaak starten we met een ‘Digital Marketing Workshop’. In 1 werkdag wordt via een beproefde methode het kennisniveau onder alle deelnemers gelijk getrokken, de digitale verkenning gestart, het visnet aan interne goede ideeën opgehaald en de blik ‘outside in’ gedraaid. Het gezamenlijk beoordelen van de huidige en gewenste touchpoints en het invullen van de customer journey leveren altijd verrassende inzichten op. Onze Digital Marketing Workshop blijkt keer op keer weer een goede formule om een ‘kickstart’ aan het project en het projectteam te geven. Aan het einde van de workshop wordt inzichtelijk wat de vervolgstappen zijn en liggen de grondbeginselen van de digitale strategie in zicht.

Strategievorming

Strategie is kortgezegd de manier waarop middelen worden ingezet om doelen te bereiken. Deze doelen bepaal je door naar buiten en vooruit te kijken. Onze experts zijn ervaren in het verbinden van de missie, de visie, de waarden en de corporate identity aan de (digitale) doelstellingen. De strategie wordt op efficiënte en begrijpelijke wijze vastgelegd. Een customer journey en beschrijving van de touchpoints maakt hier en belangrijk deel van uit. Aan de strategie worden meetpunten gehangen, zodat in de loop der tijd telkens kan worden gemeten en geconcludeerd of we nog op de strategische koers varen.

Online informatieonderzoek

"Kennis is macht" is een belangrijk gezegde. De paradox is dat veel kennis ‘op straat’ ligt. In het openbare digitale domein is heel veel informatie beschikbaar, waar in principe iedereen bij kan. Maar: je moet wel weten waar je moet zoeken. Hoe je data moet interpreteren. de tijd nemen om verder te kijken dan de eerste zoekresultaten. Een gedegen online informatieonderzoek biedt een schat aan informatie over bijvoorbeeld je doelgroep, je markt, je productkansen. Ons team bezit de vaardigheden om diep te graven, op de juiste plekken te zoeken en de interessante verbanden te leggen. Een online informatieonderzoek is in onze ervaring altijd een investering met een groot rendement.

Usability-onderzoek

Veel bureau’s hebben de drang iets nieuws te scheppen. Omdat ValueProof zich echter richt op het creëren van waarde, kunnen we regelmatig volstaan met het optimaliseren van wat u al heeft. Via usability- en contentonderzoek en A/B testing kunnen we heldere verbeterpunten blootleggen van uw website, uw mobiele platform, een specifieke app of een tegenvallend formulier. Elk touchpoint en elke stap in de customer journey kan zo steeds verder worden geoptimaliseerd. Het rendement dat daaruit voortvloeit kunt u weer inzetten voor het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen.

Zoekmachineonderzoek

Zoals u weet genereren zoekmachines een groot deel van het bezoek aan sites en apps. Onze experts weten als geen ander hoe zoekmachines werken en wat je moet doen om binnen de zoekmachines goed te scoren. Per klant, per onderwerp of per doelgroep onderzoeken we vervolgens hoe we binnen het specifieke speelveld het maximale uit zoekmachines kunnen halen. U ontvangt van ons een helder rapport met een uitleg waar de kansen liggen, welke inspanningen het vergt om de kansen te verzilveren en wat het te verwachten resultaat is.